VOORWAARDEN ACTIE ‘persoonlijk Zwitsal etiket’

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘persoonlijk Zwitsal etiket’ hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’. 

Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.zwitsal.nl/etiket/actievoorwaarden
 4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deze Actie is geldig bij aankoo van 2 Zwitsal producten, met keuze uit babyverzorgingsproducten en babydoekjes singlepacks. Alle combinaties zijn mogelijk (m.u.v mini’s, geschenksets, 700ml en alle multipack wipes).   

Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Actie loopt van [24-07-2023] t/m [13-08-2023].
 2. Labels zijn te bestellen/bezorgen in zowel Nederland als België.
 3. Deelname aan de Actie kan door (minstens) twee Zwitsal babyverzorgingsproducten en/of babydoekjes singlepacks ( m.u.v. mini’s, geschenksets, 700ml en alle multipack wipes) aan te schaffen in een Kruidvat winkel of online via www.kruidvat.nl
 4. Om mee te doen aan de actie moet de aankoop van de Zwitsal producten plaatsvinden tussen 24-07-2023 t/m 06-08-2023  [GK1]
 5. Bij aankoop in de winkel van minimaal 2 producten in de aangegeven categorieën zal een tweede kassabon met daarop een actiecode worden meegegeven. In het geval van online aankoop ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail en een aparte mail met daarin de actiecode. Deze tweede email wordt binnen 24 uur na aankoop verstuurd. Met de actiecode kan een gratis etiket worden besteld via www.zwitsal.nl/etiket. Het bestellen van een gratis etiket kan van 24-07-2023 t/m 13-08-2023.
 6. Op het etiket kan een naam en geboortedatum naar wens ingevuld worden. Om het etiket aan te maken en thuis te kunnen ontvangen, wordt er gevraagd om de volgende informatie:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Email adres
  • Gewenste tekst voor op het etiket 
 7.  Het etiket zal binnen 2 weken via de post naar uw adres worden verstuurd.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Persoonsgegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. 

Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling. Unilever behoudt zich het recht om deze beëindiging te voltooien zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de korting van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

Contact/Klachten

 1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:
  Per e-mail: consumer.service@unilever.com
  Telefonisch: 0800-0231345 (gratis)
  Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
 5. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een vervangend artikel wanneer de gegevens niet correct zijn ingevuld of wanneer er is vergeten het etiket toe te voegen aan het winkelmandje bij online aankoop.
 6. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een vervangend artikel wanneer zij hun kassabon met actiecode kwijtraken.
 7. Unilever is afhankelijk van een derde partij voor het verzenden van de etikketen en stelt zich daarom niet aansprakelijk voor eventueel verlies hiervan.
 8. Indien er geen artikel wordt ontvangen na het plaatsen van een bestelling, kan contact worden opgenomen met de klantenservice van Kruidvat of Unilever, waar de aanvraag zal worden behandeld.